VēsturePirmās ziņas par stacionāra tipa dziedniecības iestādes dibināšanu Krāslavā saistās ar 18.gadsimtu. Ar Grāfienes Augustes Oginskas-Plāteres labvēlību 1789.gadā Krāslavā sāka celt mūra ēkas žēlsirdīgo māsu klosterim, kurā tiktu aprūpēti slimnieki.

Tagadējā Krāslavas slimnīca ir dibināta 1871.gadā. Dibināšanas dokumenti ir uzieti Krievijas Centrālajā valsts vēstures arhīvā Sanktpēterburgā, taču tur ir norādīts tikai gads. Vitebskas guberņā tai laikā notika lauku ārstniecības reforma, kuras rezultātā nelielas lauku slimnīciņas tika nodibinātas arī citās Latgales vietās. Līdz tam slimnīcas bija tikai apriņķu pilsētās.

Šogad Krāslavas slimnīca atzīmē savu 140 gadu jubileju. Pa šiem četrpadsmit gadu desmitiem slimnīcā ir bijuši gan veiksmīgi, gan mazāk veiksmīgi laiki. Diemžēl pašreizējo slimnīcas stāvokli nevar nosaukt par veiksmīgu salīdzinot ar citiem pastāvēšanas gadiem. Tomēr gribas cerēt, ka ar laiku Krāslavas slimnīcas kvalitatīva funkcionēšana tiks atjaunota iepriekšējā, ja ne augstākā līmenī.

Šis disks tapa, vienkopus apkopojot, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas un Krāslavas vēstures un mākslas muzeja gadu gaitā savāktos materiālus par Krāslavas slimnīcu. Bibliotēkas devums šajā diskā ir vairāk par simts atlasītiem un ieskenētiem avīžu rakstiem par medicīnas vēsturi un tagadni Krāslavā. Muzeja darbinieki diska saturu ir papildinājuši ar nenovērtējamu ilustratīvo materiālu, sākot pat ar 19.gadsimtu. Diskā ievietotas arī fotogrāfijas no Krāslavas slimnīcas ķirurga Vjačeslava Aprupa personīgā arhīva.